Regio UE Romania Ministerul Turismului Beneficiar Fonduri UE

Articole

Marime font

c. Resursele atractive de factură culturală

Dintre obiectivele culturale cu funcţii turistice (conservând variate componente de civilizaţie materială şi spirituală tradiţională rurală expuse în cadrul lor şi facilitând totodată popularizarea cunoaşterii acestora) se impun muzeele şi colecţiile. Acestea sunt reprezentate prin Muzeul Etnografic din Târgu Lăpuş (amenajat din anul 1989 într-o sală a Clubului Elevilor, însumând cca. 600 de piese grupate pe şase colecţii distincte – port popular, ceramică, obiecte de uz casnic, obiecte de păstorit, instrumente muzicale şi numismatică12), muzeul de pe lângă Şcoala generală din localitatea Dumbrava şi Muzeul de Istorie Lăpuş (care are ca exponate ceramică din epoca bronzului, unelte din sec. XVIII, hărţi, arme, icoane – în sediul protopopial din Lăpuş fiinţând probabil odinioară un centru de pictură iconografică). De asemenea, se pot vedea tablouri care reprezintă regii României, colecţia etnografică „Nicolae Man” din Târgu Lăpuş (amenajată într-un sector al locuinţei personale a meşterului, expunând obiecte de uz casnic din lemn utilizate de populaţia lăpuşană, sculpturi din lemn, mobilier ţărănesc, un costum popular femeiesc şi unul bărbătesc, zadii, pături, lepedee, pături şi feţe de perne tradiţionale), colecţia de sculptură „Alexandru Perţa Cuza” din Târgu Lăpuş (grupând o serie de exponate reprezentând diferite măşti populare, obiecte de uz casnic, mobilier, troiţe, icoane pe sticlă, sculpturi pe teme religioase şi laice sau reprezentând diverse personalităţi). Acestora se adaugă instituţiile de cultură şi învăţământ (Asociaţia de cultură „Astra Lăpuşană”, înfiinţată în anul 1908, ca „Desparţământ al Astrei” – constituită în 1861 la Sibiu – şi având în subordine 6 cercuri comunale din zona Lăpuş şi Chioar), casa de cultură din Târgu Lăpuş şi căminele culturale subordonate (Răzoare, Fântanele, Rohia, Dămăcuşeni şi Borcut) şi bibliotecile (biblioteca orăşenească din Târgu Lăpuş înfiinţată în 1949, biblioteca de pe lângă „Casa poetului” de la Mănăstirea Rohia, biblioteca Liceului Teoretic „Petru Rareş", biblioteca Protopopiatului Ortodox Român din Târgu Lăpuş, la care se mai adaugă bibliotecile şcolare). Paleta obiectivelor culturale este întregită de monumentele de artă plastică şi cu valoare memorială precum troiţele şi crucile. Dacă cele mai reprezentative obiective încadrabile primei categorii sunt crucea în memoria eroilor căzuţi în primul război mondial (înălţată în 1935 în curtea bisericii ortodoxe din satul Borcut), crucea în memoria eroilor căzuţi în primul război mondial ridicată în faţa bisericii din satul Rohia şi crucea în memoria eroilor căzuţi în primul război mondial din satul Sălniţa (amplasată în anul 1930 în curtea bisericii ortodoxe), în cazul celei de a doua sunt demne de menţionat troiţa de lemn în memoria eroilor din primul război mondial din Stoiceni (edificată în anul 1938), cele înălţate în faţa catedralei Ortodoxe din Târgu Lăpuş (pe locul viitoarei biserici greco-catolice), la mănăstirile Şatra, Rohia, Suciu de Sus, la biserica veche din Rogoz şi în faţa căminului cultural din Suciu de Jos. În aceeaşi categorie de obiective atractive sunt grupate şi monumentele şi statuile dedicate unor evenimente cu impact deosebit în istoria naţională sau unor personalităţi, a căror importanţă turistică derivă din semnificaţia istorică şi impactul emoţional indus: monumentul „5 decembrie 1918” (dezvelit la 21 mai 1937 în parcul din centrul oraşului în memoria martirilor ucişi de soldaţii maghiari din regimentul 39 Debreţin, cantonat la Strâmbu Băiuţ, în timpul adunării populare dedicate unirii Transilvaniei cu România), monumentul eroilor (situat în parcul din faţa Primăriei din Târgu Lăpuş şi dedicat eroilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial), monumentul eroilor din Lăpuş (ridicat în anul 1992 în parcul din centrul comunei în memoria eroilor ucişi în cele două războaie mondiale), obeliscul dedicat cinstirii eroilor din primul război mondial din Vima Mică (amplasat în centrul satului) şi statuia ostaşului român din Baba (dedicată memoriei ostaşilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial, amplasată în apropierea căminului cultural) şi bustul lui Petru Rareş (dezvelit în anul 1992, prin grija „Astrei Lăpuşene”, în faţa liceului din Târgu Lăpuş care poartă numele domnitorului moldovean care a stăpânit în secolul XVI odată cu cetatea Ciceului şi Ţara Lăpuşului).

Esti aici:   Rohia
| + -